EN CZ

Binary Code

Produkční, vydavatelská a umělecká společnost. Cílem společnosti je produkovat obsahově a esteticky hodnotnou tvorbu.

Mezi další připravované projekty pro rok 2020 patří Remíz, Kostra Nostra, Black Sphere a Cosa di Famiglia.

Binary code s.r.o. na animovaném seriálu Tlačenka spolupracuje s typografickým Studiem Deep Throat. Zvukové záznamy jsou pořizovány v Divadle Archa, o.p.s. a celý projekt je podporován spolkem Black Sphere, z.s. Finanční kontrolu nad projektem zajišťuje ABBS s.r.o.

Marie Krajplová pracuje s formou bibliofilní knihy a analogové fotografie. V roce 2010 založila, a do roku 2016 vedla, občanské sdružení Ontogenie, pro které zrestaurovala text a vydala původní vydání překladu Josefa Jungmanna Ztracený Ráj a Atala. Kurátorovala výstavu pro galerii Klementinum Příběh slova, příběh myšlenky. Přednášela na Světu knihy, vystavovala na Designbloku v Praze a její grafická práce byla vystavena v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, nebo Galerii výtvarného umění v Ostravě. Mezi bibliofilní knihy, které vytvořila, patří Modrej Kocour, Ramamaderys, Maccaberův Tanec, Evelyn a Matylda Von Eufrat. K vydání připravila knihu Bau Max, Jana Haranta a dlouhodobě spolupracuje s Teri Varhol na projektu Kostra Nostra. Ve fotografické práci se věnuje tématu fotografického a technického obrazu na utváření lidského vnímání světa.

Jaroslav Hrdlička je významný novomediální umělec, který pracuje napříč uměleckými obory. Od roku 2007 s Janem Burianem provozují platformu pro autorskou tvorbu Kyklos Galaktikos, která se v roce 2011 přetvořila do stejnojmenné hudební skupiny. Kyklos Galaktikos vydalo hudební desky Mezi Lovci Mezera Osa Dobra, za kterou získali ocenění deska týdne. Mezi další ocenění patří Nejlepší vizuální stránka za adventuru Dark Train z roku 2016. V současné době Jaroslav Hrdlička spoluvytváří divadelní představení Rusáci? a Obyčejní Lidé v Divadle Archa. Představení Obyčejní Lidé je součásti Divadelního festivalu v Avignonu v létě 2019. Spolupracoval s Českým statistickým úřadem, Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Českou televizí, Novou scénou Národního divadla a dalšími institucemi. Pro jeho schopnost využívat na vysoké úrovni různá média je oslovován pro práci na rozličných projektech, které jsou poté oceňovány nejen kritiky, ale i diváky.

Sáva Spirova je ilustrátorka a sochařka. Vytváří fantazijní objekty, kterými tvoří prostředí, jež nesou náznaky imaginativních příběhů. Vystupovala s divadelním uskupením Podpultovka, se kterým sehrály představení Les, ZERO, Mechaničky, Otylá Otýlie, Hlor a Srdce. V roce 2018 odešla z České televize, aby se mohla věnovat projektu Tlačenka. Její sochařskou práci bylo možné vidět na výstavě Krása a Půvab v Oblastní galerii Liberec, nebo na zahraničních výstavách v Mexico City, Helsinkách, či v Indii. Byla nominovaná na uměleckou cenu Hlávkovy nadace za rok 2016 a autorsky ilustrovala knihu Velká Organona a Člověk Obojživelník od Beljajeva.

Marcela Drobná je animátorka filmů. Její autorské krátké filmy Bardo a Bloody Riot byly promítány na festivalech v USA, Itálii, Španělsku, Slovenské a České republice. Profesní znalosti si rozšiřovala na University of Hertfordshire. Dlouhodobě animuje pro Českou televizi. Svojí prací se snaží probudit lidi ze všednosti.

Sídlo společnosti

Binary code s.r.o.
Karlovo náměstí 290/16, Nové Město, Praha 2, 120 00
IČO: 06725767